Events for November 2018

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
 

1

2

3

4

5

6
Veteran's Day Program

7
Early Dismissal - Veteran's Day Parade

8

9

10

11

12
Veteran's Day - No School

13

14

15

16

17

18

19
Thanksgiving Holidays - No School

20
Thanksgiving Holidays - No School

21
Thanksgiving Holidays - No School

22
Thanksgiving Holidays - No School

23
Thanksgiving Holidays - No School

24

25

26

27

28

29

30

 
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday